METODY SPECJALNE

  • Metoda McKenzie
  • Metoda PNF
  • Funkcjonalna Terapia Manualna
  • Terapia Mięśniowo-Powięziowych Punktów Spustowych
  • Kinesiology Taping
  • Terapia Thera-Band
  • Terapia Mięśniowo-Powięziowa w Typowych Dysfunkcjach Kręgosłupa L/S i Miednicy