ELEKTROTERAPIA

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Body Flow
 • Deep Oscillation
 • Drenaż pneumatyczny „Boa”
 • Prądy Diadynamiczne
 • Prądy Interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy Traberta
 • Prądy Kotz’a
 • Stymulacja Wysokonapięciowa HVS
 • Elektrostymulacja mięśni lub nerwów